ue
ue

ОБ’ЄДНАНА СУЧАСНА СИСТЕМА УНІВЕРСИТЕТУ

system_it

Під час реалізації проекту буде впроваджена об’єднана інформатична система управління університетом. Дана система дасть можливість ефективно керувати інформацією і циклом документів, удосконаленою аналітикою, заміною і презентацією даних для студентів і працівників університету. Система обіймає всі кафедри, які функціонують в структурах університету. З ціллю гарантії справної дії та безпеки система буде працювати на визначених серверах облаштованих досконалими аварійними системами. Презентація даних для студентів та викладачів буде відбуватися за допомогою спеціально створених веб-сторінок, які дають можливість переглядати дані також через мобільні прилади.