ue
ue
tytul_projektu

Tytuł projektu:

„Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie*”

* Wnioskodawca projektu od 30.09.2018 roku przyjął nazwę Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

tytul_projektu

Beneficjent:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

tytul_projektu

Wartość dofinansowania

11 177 127,45 PLN

Opis projektu:

W okresie od września 2018 do sierpnia 2022 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie realizuje projekt pod nazwą „Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie”. Projekt ten ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz efektywności zarządzania na uczelni.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez szereg różnych działań podejmowanych w ramach niniejszego projektu, m.in.

cel1

  1    Zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia uczelni poprzez opracowanie i wdrożenie 4 nowych programów w j. angielskim dla 400 osób, w tym min. 90 cudzoziemców.

  2     Zwiększenie kompetencji studentów WSFiZ, kluczowych z punktu widzenia gospodarki i rozwoju kraju u 958 studentów.

cel1
cel1

  3     Zwiększenie szans zawodowych studentów ostatnich 1 – 4 semestrów studiów I stopnia poprzez skierowanie 100 studentów na wysokiej jakości staże organizowane u potencjalnych pracodawców.

  4     Umożliwienie 800 studentom poznania przyszłego środowiska pracy poprzez udział w 40 wizytach studyjnych.

cel1
cel1

  5     Zwiększenie praktycznych elementów kształcenia poprzez wdrożenie programu „Szkoła praktyków biznesu”, w ramach której wykładowcy-praktycy przeprowadzą wykłady i ćwiczenia dla 4172 studentów ostatnich 2 semestrów studiów wszystkich kierunków I stopnia. Dzięki powyższym działaniom wzrośnie jakość kształcenia, studenci zostaną lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy, będą mieć dostęp do unikalnej wiedzy, popartej doświadczeniami z zagranicy. Ponadto kształcenie będzie się odbywało przy wykorzystaniu innowacyjnych metod, technik i sal do symulacji realnych procesów zachodzących w prawdziwym środowisku pracy. Dzięki utworzeniu 4 sal: sali symulacji procesów sądowych, sali symulacji wystąpień publicznych i konferencji prasowych, sali symulacji transakcji finansowych i bankowych oraz sali interaktywnej studenci zdobędą praktyczne umiejętności, pożądane przez pracodawców.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

W ramach projektu „Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie” zapewnione zostanie również bezpłatne wsparcie dla uczestników i uczestniczek projektu z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Pracownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności pomoże Studentowi/tce wziąć udział w procesie rekrutacji. Ponadto osoby z niepełnosprawnościami otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci:

  • Asystentów dydaktycznych osób niepełnosprawnych – pomoc w poruszaniu się po uczelni, w sporządzaniu notatek, w powielaniu drukowaniu i materiałów itp.
  • Tłumaczy języka migowego
  • Wypożyczenie specjalistycznego sprzętu – laptopy, tablety z oprogramowaniem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, sprzęty ułatwiające słyszenie, dyktafony, lupy elektroniczne dla niedowidzących, linijka brajlowska, maszyna do pisania brajlowska itp.
  • Pomoc w wypełnianiu dokumentów
  • Stanowiska komputerowe w bibliotece dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • Możliwość korzystania z podręczników w wersji e-booków
  • Sale wykładowe i infrastruktura dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • W momencie rekrutacji do projektu można zgłosić także inne potrzeby.
Więcej informacji na stronie: bon.vizja.pl