ue
ue

SZKOLENIA DLA KADRY NAUKOWO – DYDAKTYCZNEJ

W ramach realizacji projektu „Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie” zostaną zorganizowane specjalistyczne szkolenia dla kadry naukowo – dydaktycznej, celem zwiększenia kompetencji dydaktycznych pracowników uczelni. Każdy pracownik naukowo – dydaktyczny będzie mógł wziąć udział w 2 – 3 dowolnie wybranych szkoleniach, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Szkolenia prowadzone będą metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem nowoczesnych technik, np. nagrań video, symulacji, case study itd. Tematyka szkoleń została opracowana w oparciu o analizę potrzeb pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, oraz o najnowsze trendy nauki polskiej i światowej. Zakres merytoryczny szkoleń to m.in.:

  • Komercjalizacja badań naukowych i przedsiębiorczości;
  • Komercjalizacja wyników prac badawczych (transfer technologii);
  • Negocjacje;
  • Zarządzanie zespołem naukowym;
  • Pisanie tekstów naukowych;
  • Komunikacja naukowa i popularyzacja;
  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne;
  • Prezentacja wyników badań naukowych;
  • Zarządzanie projektami naukowo-badawczymi.

Zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami. Szkolenia w ramach Akademii menadżerów będą sprzyjały również zwiększeniu jakości prowadzonych prac badawczych, kooperacji i komunikacji w ramach międzynarodowych projektów, skuteczności pozyskiwania grantów, komercjalizacji badań i współpracy z biznesem.

Zajęcia prowadzone będą przez praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie poszczególnych dziedzin. Wszystkie formy wsparcia organizowane będą w zróżnicowanych godzinach, tak aby pracownicy naukowo – dydaktyczni mogli godzić obowiązki zawodowe, rodzinne oraz rozwój osobisty i zawodowy. Każdy uczestnik otrzyma materiały pomocnicze oraz dostęp do platformy szkoleniowej, gdzie będą umieszczane dodatkowe materiały. Szkolenia zakończą się przyznaniem certyfikatów.

Pliki do pobrania

KOMUNIKAT ODWOŁANIE SZKOLEŃ_KWIECIEŃ 2020 – COVID-19

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Szkolenia i kursy językowe
Aktualizacja z dnia 04-02-2020

Ankieta potrzeb uczestników projektu z niepełnosprawnościami

Załącznik nr 1B - Ankieta zgłoszeniowa_angielski

Załącznik nr 3 - Formularz dane osobowe uczestnika projektu

Załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 11 - Oświadczenie pracownika