ue
ue

CZAS NA STAŻ!

Jednym z działań w projekcie będzie organizacja 100 wysokiej jakości staży dla studentów kierunku Administracja z roczników: 2019/20 i 2020/21. Wszystkie staże będą miały wymiar co najmniej 120h zadań stażowych (min. 20h zadań stażowych w tygodniu). Będą skierowane do studentów 1 - 4 ostatnich semestrów.

czas_na_staz

Staże mają na celu zwiększenie szans zawodowych studentów, przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy. Wszystkie staże zostaną zorganizowane w przedsiębiorstwach reprezentowanych przez praktyków zaangażowanych w Szkołę Praktyków Biznesu, jak i w specjalistycznych firmach od lat współpracujących z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie. Staże będą organizowane na terenie całej Polski. Miejsce stażu będzie dopierane pod kątem potrzeb i kompetencji studenta, u pracodawców gwarantujących wysoką jakość merytoryczną stażu. Staże będą zgodne z realizowaną ścieżką kariery studenta, pozwalając na pozyskanie adekwatnego doświadczenia zawodowego a także zapewniając maksymalnie efektywną realizację wsparcia. Wybór miejsca stażu będzie się odbywał w sposób przejrzysty, gwarantujący zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia w nowym dla stażysty środowisku pracy. Staże będą związane bezpośrednio z efektami kształcenia na kierunku Administracja.

Okres realizacji: miesiące wakacyjne w latach 2019-2021.