ue
ue

SZKOŁA PRAKTYKÓW BIZNESU

W ramach projektu „Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie” zostanie stworzony i wdrożony unikalny program efektywnego praktycznego kształcenia studentów w formie 60 godzinnego kursu „Szkoła praktyków biznesu”. Kurs ten składać się będzie z 10 modułów, a każdy moduł będzie posiadał zajęcia teoretyczne – wykłady (3h) oraz praktyczne – ćwiczenia (3h). Na każdym kierunku zostanie wdrożonych 5 modułów odpowiadających specyfice danego kierunku. Połowa zajęć poprowadzona będzie przez praktyków posiadających wybitne osiągnięcia w obszarach objętych programem. Zajęcia poprowadzą wyłącznie wysokiej klasy specjaliści i eksperci z poszczególnych dziedzin, będą uczyć, jak wykorzystywać zdobywaną wiedzę w realnym środowisku pracy, zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

x

Udział w projektowaniu skutecznych rozwiązań, planowaniu projektów i kreowaniu innowacyjnych pomysłów będzie rozwijał u studentów praktyczne umiejętności i wzbogaci ich doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów. W efekcie wejście na rynek pracy będzie łatwiejsze, potencjalni pracodawcy zyskają posiadających specjalistyczną wiedzę i pożądane przez nich umiejętności pracowników, a studenci satysfakcjonujące prace.

W ramach kursu „Szkoła praktyków biznesu” wdrażany będzie model nauczania oparty o praktyczne etapy kształcenia, który zawiera: warsztaty z praktykami, wizyty studyjne, wysokiej jakości staże. Praktycy poprowadzą wykłady i warsztaty z zastosowaniem innowacyjnych metod i technik, symulacje, projekty, case study w przystosowanych do takich metod salach (utworzonych w ramach niniejszego projektu). Następnie zapoznają studentów z realnym środowiskiem pracy podczas organizowanych wizyt studyjnych oraz, aby wzmocnić efekty kształcenia – studenci zostaną przyjęci na wysokiej jakości staże przygotowujące do wejścia na rynek pracy.

W powiązaniu z zadaniem utworzone zostaną 4 nowoczesne sale do nauki poprzez doświadczanie realnych sytuacji zawodowych – symulowanie procesów zachodzących w realnym środowisku pracy:
a) sala procesów sądowych,
b) sala wystąpień publicznych i konferencji prasowych,
c) sala interaktywna,
d) sala symulacji procesów bankowych i finansowych.

Harmonogram Szkoły Praktyków Biznesu 2019-2020 - semestr letni

UWAGA Aktualizacja harmonogramu

DataGodzinaSalaKierunek/TrybGrupa ModułTyp
29 February 202008.00-10-30413Administracja Zaoczna AZ-1/VISzkoła Przedsiębiorczych Kobietwykład
29 February 202010.40-13.25413Administracja Zaoczna AZ-1/VISzkoła Przedsiębiorczych Kobietćwiczenia
29 February 202016.30-19.00415Finanse i Rachunkowość ZaoczneFZ/VISzkoła Rachunkowościwykład
29 February 202017.25-19.55413Zarzadzanie Zaoczne ZZ/VISzkoła Przedsiębiorczych Kobietwykład
1 March 202008.00-10.30306Administracja Zaoczna AZ-1/VISzkoła Prawa i Administracjiwykład
1 March 202010.40-13.25306Administracja Zaoczna AZ-1/VISzkoła Prawa i Administracjićwiczenia
1 March 202008.00-10.30307Finanse i Rachunkowość ZaoczneFZ-1/VISzkoła Rachunkowościćwiczenia
1 March 202010.40-13.25307Finanse i Rachunkowość ZaoczneFZ-2/VISzkoła Rachunkowościćwiczenia
1 March 202013.35-16.20307Finanse i Rachunkowość ZaoczneFZ-3/VISzkoła Rachunkowościćwiczenia
1 March 202016.30-19.00307Finanse i Rachunkowość ZaoczneFZ-4/VISzkoła Rachunkowościćwiczenia
1 March 202013.35-16.20306Politologia Zaoczna PLZ-1/VISzkoła Prawa i Administracjiwykład
1 March 202016.30-19.00306Politologia Zaoczna PLZ-1/VISzkoła Prawa i Administracjićwiczenia
1 March 202008.00-10-30311Zarzadzanie Zaoczne ZZ-1/VISzkoła Przedsiębiorczych Kobietćwiczenia
1 March 202010.40-13.25311Zarzadzanie Zaoczne ZZ-2/VISzkoła Przedsiębiorczych Kobietćwiczenia
1 March 202013.35-16.20311Zarzadzanie Zaoczne ZZ-3/VISzkoła Przedsiębiorczych Kobietćwiczenia
1 March 202016.30-19.00311Zarzadzanie Zaoczne ZZ-4/VISzkoła Przedsiębiorczych Kobietćwiczenia
2 March 202008.00-10-35314Finanse i Rachunkowośc DzienneFD/VISzkoła Rachunkowościwykład
2 March 202010.40-13.25314Finanse i Rachunkowośc DzienneFD-2/VISzkoła Rachunkowościćwiczenia
2 March 202013.55-16.30314Finanse i Rachunkowośc DzienneFD-1/VISzkoła Rachunkowościćwiczenia
3 March 202008.00-10-35505Administracja Dzienna AD-1/VISzkoła Prawa i Administracjiwykład
3 March 202010.40-13.25505Administracja Dzienna AD-1/VISzkoła Prawa i Administracjićwiczenia
3 March 202013.55-16.30537Politologia Dzienna PLD/VISzkoła Prawa i Administracjiwykład
4 March 202008.00-10.35537Zarządzanie DzienneZD/VISzkoła Komunikacji Społecznej i PRwykład
4 March 202010.40-13.25527Zarządzanie DzienneZD-3/VISzkoła Komunikacji Społecznej i PRćwiczenia
4 March 202013.55-16.30527Zarządzanie DzienneZD-1/VISzkoła Komunikacji Społecznej i PRćwiczenia
4 March 202016.40-19.15527Zarządzanie DzienneZD-2/VISzkoła Komunikacji Społecznej i PRćwiczenia
5 March 202008.00-10-35304Politologia Dzienna PLD-1/VISzkoła Prawa i Administracjićwiczenia
5 March 202010.40-13.25304Politologia Dzienna PLD-2/VISzkoła Prawa i Administracjićwiczenia
5 March 202013.55-16.30304Politologia Dzienna PLD-3/VISzkoła Prawa i Administracjićwiczenia
9 March 202008.00-10.35314Finanse i Rachunkowośc DzienneFD/VISzkoła Audytu i Controllinguwykład
9 March 202010.40-13.25314Finanse i Rachunkowośc DzienneFD-2/VISzkoła Audytu i Controllingućwiczenia
9 March 202013.55-16.30314Finanse i Rachunkowośc DzienneFD-1/VISzkoła Audytu i Controllingućwiczenia
10 March 202008.00-10.35537Politologia Dzienna PLD/VISzkoła Zarządzaniawykład
11 March 202008.00-10.35537Zarządzanie DzienneZD/VISzkoła Marketinguwykład
11 March 202010.40-13.25527Zarządzanie DzienneZD-3/VISzkoła Marketingućwiczenia
11 March 202013.55-16.30527Zarządzanie DzienneZD-1/VISzkoła Marketingućwiczenia
11 March 202016.40-19.15527Zarządzanie DzienneZD-2/VISzkoła Marketingućwiczenia
26 May 202008.00-10.35MS TeamsAdministracja Dzienna AD-1/VISzkoła Finansów wykład
26 May 202010.55-13.30MS TeamsAdministracja Dzienna AD-1/VISzkoła Finansów ćwiczenia
21 May 202008.00-10.35MS TeamsPolitologia Dzienna PLD-1/VISzkoła Zarządzania ćwiczenia
21 May 202010.55-13.30MS TeamsPolitologia Dzienna PLD-2/VISzkoła Zarządzania ćwiczenia
21 May 202013.55-16.30MS TeamsPolitologia Dzienna PLD-3/VISzkoła Zarządzania ćwiczenia
10 May 202013.35-16.20MS TeamsPolitologia Zaoczna PLZ-1/VISzkoła Zarządzania wykład
10 May 202016.30-19.00MS TeamsPolitologia Zaoczna PLZ-1/VISzkoła Zarządzania ćwiczenia
23 May 202017.25-19.55MS TeamsZarzadzanie Zaoczne ZZ/VISzkoła Marketingu wykład
7 June 202008.00-10.30MS TeamsZarzadzanie Zaoczne ZZ-1/VISzkoła Marketingu ćwiczenia
7 June 202010.40-13.25MS TeamsZarzadzanie Zaoczne ZZ-2/VISzkoła Marketingu ćwiczenia
6 June 202008.50-11.25MS TeamsZarzadzanie Zaoczne ZZ-3/VISzkoła Marketingu ćwiczenia
7 June 202016.30-19.00MS TeamsZarzadzanie Zaoczne ZZ-4/VISzkoła Marketingu ćwiczenia
23 May 202017.25-19.55MS TeamsFinanse i Rachunkowość ZaoczneFZ/VISzkoła Przedsiębiorczych Kobiet wykład
24 May 202008.00-10.30MS TeamsFinanse i Rachunkowość ZaoczneFZ-1/VISzkoła Przedsiębiorczych Kobiet ćwiczenia
7 June 202008.00-10.30MS TeamsFinanse i Rachunkowość ZaoczneFZ-2/VISzkoła Przedsiębiorczych Kobiet ćwiczenia
21 June 202008.00-10.30MS TeamsFinanse i Rachunkowość ZaoczneFZ-2/VISzkoła Finansów ćwiczenia
24 May 202013.55-16.30MS TeamsFinanse i Rachunkowość ZaoczneFZ-3/VISzkoła Przedsiębiorczych Kobiet ćwiczenia
21 June 202013.55-16.30MS TeamsFinanse i Rachunkowość ZaoczneFZ-3/VISzkoła Finansów ćwiczenia
24 May 202016.30-19.00MS TeamsFinanse i Rachunkowość ZaoczneFZ-4/VISzkoła Przedsiębiorczych Kobiet ćwiczeniaRegulamin