ue
ue

PROGRAMY KSZTAŁCENIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

W ramach realizacji projektu „Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie”, zostaną utworzone 4 nowe, wcześniej nie realizowane programy kształcenia w języku angielskim:

Innovative Business Management

na kierunku
Zarządzanie
studia stacjonarne I stopnia

Contemporary Finance and Accounting

na kierunku
Finanse i Rachunkowość
studia stacjonarne I stopnia

Business and Strategic Management

na kierunku
Zarządzanie
studia stacjonarne II stopnia

Advanced Finance and Accounting

na kierunku
Finanse i Rachunkowość
studia stacjonarne II stopnia

Nowe międzynarodowe programy kształcenia przewidują 15 000 godzin warsztatów, wykładów i konsultacji dla 400 studentów i studentek, w tym minimum 90 cudzoziemców. Zakres tematyczny studiów obejmie zagadnienia związane z nowoczesnymi metodami prognozowania, innowacyjnymi analizami finansowymi oraz ze współczesnymi trendami w zarządzaniu.

Zajęcia poprowadzi kilku zagranicznych wykładowców posiadających wybitne osiągnięcia naukowo/zawodowe. Studenci/studentki posiadający/e status cudzoziemców otrzymają w ramach projektu dodatkowe wsparcie w postaci comiesięcznego stypendium (1000 zł/os) a studenci/studentki posiadający/e orzeczenie o niepełnosprawności mogą liczyć na wsparcie ze strony Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Nowe innowacyjne programy będą dostosowane do potrzeb pracodawców. Podczas studiów Studenci/ studentki zdobędą praktyczną wiedzę i podniosą kompetencje pożądane na rynku pracy i jako absolwenci naszej uczelni będą bardziej konkurencyjni.

Okres realizacji programów październik 2018 r. – wrzesień 2021 r.